tvh consult deinze logo
logo TVH consult - deinze
tvh facebook icon
icon blog
icon email

HET ASBESTATTEST

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Sinds 23 november 2022 heeft u als gebouweigenaar een geldig asbestattest nodig als het gebouw (of deel ervan) is gebouwd voor 2001 en u het gebouw (of deel ervan) verkoopt of schenkt (erfenissen vallen hier niet onder). Vanaf 2032 moet u voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan u eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als u geen plannen voor een verkoop heeft. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

"Na verschillende vrije opleidingen te hebben gevolgd over o.a. asbestherkenning en de geschiedenis van asbest, werd het duidelijk welke de impact de kankerverwekkende vezels van asbest op onze maatschappij al hebben gehad én nog zal hebben. We hebben allemaal wel vrienden of familie welke aan het renoveren zijn en onbewust in contact komen met asbesthoudend materiaal. Het asbestattest is een instrument om een nieuwe huiseigenaar te informeren over welke asbesthoudende toepassingen er allemaal bestaan en hoe mee om te gaan. Dit attest had er eigenlijk al langer moeten zijn…"
Thomas Vanhaesebroeck - tvh consult
Thomas Vanhaesebroeck
Bestuurder