tvh consult deinze logo
logo TVH consult - deinze
tvh facebook icon
icon blog
icon email

Keuring van uw elektrische installatie (AREI), is dit verplicht?

Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden volgens de AREI normen, eender wanneer ze in gebruik werd genomen, bij elke wijziging, verzwaring of uitbreiding. Of zo’n keuring verplicht is, hangt af van de datum van ingebruikname van de elektrische installatie. Daarbij is 1 vraag belangrijk: verkoopt u een woning met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen VOOR of NA 1 oktober 1981?

VOOR 1 OKTOBER 1981:

Dan is de keuring van uw elektrische installatie verplicht. Echter, dit is niet nodig als u al een gelijkvormigheidsverslag hebt dat gebaseerd is op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.). Wat als het keuringsverslag negatief is? Vrees niet te gauw: het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn. Binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop moet de installatie opnieuw gekeurd worden. Als de werken nog niet klaar zijn, kan uitstel aangevraagd worden bij de FOD Economie.


NA 1 OKTOBER 1981:

Dan moet de elektrische installatie gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.