tvh consult deinze logo
logo TVH consult - deinze
tvh facebook icon
icon blog
icon email

Wat houdt een rioleringskeuring in en is het verplicht?

Een rioleringskeuring voor afvoer van afval- of regenwater is een technische keuring en waakt onder meer over:

  • De controle van de aansluiting op de openbare riolering
  • De controle van aanwezige voorzieningen voor hergebruik en zuivering van water
  • De correcte aansluiting van toestellen zoals toilet en bad op de circuits
  • De plaatsing en aansluiting van de septische put, vetafscheider en hemelwaterput
  • De infiltratie- en drainagevoorzieningen
  • Het hergebruik van regenwater

De eigenaar ontvangt na keuring een certificaat waarmee de rioolbeheerder de aansluiting op de riolering kan uitvoeren. Een positief keuringsattest is noodzakelijk om van de rioolbeheerder een nieuwe aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel te kunnen verkrijgen. Wanneer niet-conformiteiten worden vastgesteld, moet dit door de eigenaar verholpen worden. Een nieuwe keuring door dezelfde erkende keurder is dan noodzakelijk om een positief attest te bekomen.

Sinds 2011 is de keuring van de riolering verplicht. Dit omvat onder meer een technische keuring en een onderzoek of de gescheiden riolering correct is aangesloten. In eigen beheer voert TVH CONSULT rioleringskeuringen uit in heel Vlaanderen.